Vi er folkelig

Folkelig utvikler kunnskapsbaserte verktøy for lokalt folkehelsearbeid
som bidrar til å redusere sosiale ulikheter i helse.

Vi etablerer, drifter og skalerer prosjekter med en faglig og innovasjonsdrevet tilnærming,
og skaper sosiale møteplasser og helsefremmende og bærekraftige lokalsamfunn.

Ettersom folkehelsearbeid handler om kollektiv innsats fra hele samfunnet
samarbeider vi bredt og på tvers, om alt fra store og nasjonale aktører
til mindre nærmiljøtiltak i en enkelt bydel eller kommune.

Bli med og lag liv i nabolaget!

Våre prosjekter

Gategym

Gategym er et lavterskeltilbud om utendørs og lekpreget nabolagstrening. Vi holder kurs for lokale instruktører i å lede aktivitetsøkter i sitt eget nabolag, med to enkle mål -Å få folk ut i aktivitet, og bli kjent med naboene samtidig.

Smaksverkstedet

Smaksverkstedet er et etterskoletidsprogram som skaper matglede for barn og unge. Smaksverkstedet er en sosial arena i barnas nærmiljø der de lærer seg å lage næringsrik og bærekraftig mat, med rom for å improvisere og utforske nye råvarer og smaker.

Samfunnsinnovasjon

Vi ønsker at flere skal komme opp med ideér for hvordan vi kan løse økonomiske, miljømessige og sosiale utfordringer. Derfor fasiliterer vi workshops og frokostmøter med temaer innen samfunnsinnovasjon, folkehelse og sosialt entreprenørskap

 
 
 
 
"Det som kjennetegner prosjektene til Folkelig er at de ivaretar helsefremmende prinsipper om inkludering av målgruppen i utformingen av aktivitetene og lavterskel tilgang som inkludere alle som ønsker å delta uten at det avhenger av god tilgang til egne midler."

Torill Marie Bogsnes Larsen, professor ved Senter for forskning om helsefremmende arbeid, miljø og livsstil (HEMIL-senteret)

 

 

 

Vil du samarbeide med oss? Ta kontakt