Vi er folkelig

Folkelig utvikler kunnskapsbaserte verktøy for lokalt folkehelsearbeid
som bidrar til å redusere sosiale ulikheter i helse.

Vi etablerer, drifter og skalerer prosjekter med en faglig og innovasjonsdrevet tilnærming,
og skaper sosiale møteplasser og helsefremmende og bærekraftige lokalsamfunn.

Ettersom folkehelsearbeid handler om kollektiv innsats fra hele samfunnet
samarbeider vi bredt og på tvers, om alt fra store og nasjonale aktører
til mindre nærmiljøtiltak i en enkelt bydel eller kommune.

Bli med og lag liv i nabolaget!

Våre hovedprosjekter

Gategym

Gategym er et lavterskeltilbud om utendørs og lekpreget nabolagstrening. Vi holder kurs for lokale instruktører i å lede aktivitetsøkter i sitt eget nabolag, med to enkle mål -Å få folk ut i aktivitet, og bli kjent med naboene samtidig.

Smaksverkstedet

Smaksverkstedet er et etterskoletidsprogram som skaper matglede for barn og unge. Smaksverkstedet er en sosial arena i barnas nærmiljø der de lærer seg å lage næringsrik og bærekraftig mat, med rom for å improvisere og utforske nye råvarer og smaker.

Matjungelen

Matjungelen er et pilotprosjekt på oppdrag fra Helsedirektoratet, der barn skal lære mer om mat og miljø gjennom spennende og engasjerende aktiviteter i SFO-tiden. I Matjungelen kan barn utforske, leke og lære om mat som er bra for kroppen og kloden.

 
 
 
 
"Det som kjennetegner prosjektene til Folkelig er at de ivaretar helsefremmende prinsipper om inkludering av målgruppen i utformingen av aktivitetene og lavterskel tilgang som inkludere alle som ønsker å delta uten at det avhenger av god tilgang til egne midler."

Torill Marie Bogsnes Larsen, professor ved Senter for forskning om helsefremmende arbeid, miljø og livsstil (HEMIL-senteret)

 

 

 

 

“Folkelig har utviklet aktiviteter som er sårt tiltrengt i mange nærmiljø. De samarbeider godt med kommuner, og tilfører folkehelsearbeidet lek, innovasjon og godt utprøvde tiltak. Folkeligs aktiviteter er basert på folkehelselovens mål om å redusere sosiale helseforskjeller, så det er lett å koble dem med kommuner som jobber for og med det samme!”

Ingvild Little, daglig leder i Sunne kommuner – WHOs norske nettverk

 

 

 

Vil du samarbeide med oss? Ta kontakt