SIX – Impact Coffee

SIX BERGEN IMPACT COFFEE

I samarbeid med Impact HUB Bergen har vi startet SIX Bergen – Impact Coffee, en månedlig serie av kaffe, frokost og samtaler om sosialt entreprenørskap og samfunnsinnovasjon. Målet med serien er å skape en arena for folk som er interessert i temaet på tvers av sektorer. Alle er velkommen til å delta, både frivillige, private og offentlige aktører stikker hodet innom på disse frokostene.

Meld deg inn i gruppen, og bli med i SIX nettverket lokalt i Bergen.

Om mulig har morgenkaffen nå blitt enda et hakk viktigere.

 

 

Historier om inkludering

I 2017 satte vi “inkludering” som overordnet tema for frokostmøteserien og snakket blant annet om arbeidsinkludering, eldre som ressurs, inkludering av flyktninger, rus og inkludering, sosial ulikhet i helse, smarte og inkluderende byer , inkluderende innovasjonsmiljø og til slutt en showcase av sosiale entreprenører som jobber med dette på Vestlandet.

Vårens tema er ennå ikke satt, følg med på vår facebookside for oppdatert informasjon.

 

 

Hva er SIX?

SIX Bergen er et samarbeid mellom Folkelig og Impact HUB, fordi vi ønsker å etablere en møteplass og et miljø for folk som er interessert i samfunnsinnovasjon, bærekraft og entreprenørskap. SIX er et lokalt nettverk i Bergen, og vi møtes siste onsdag i måneden for samtaler om ulike temaer innenfor samfunnsinnovasjon over en kopp kaffe på Impact HUB Bergen (Kart)

Nettverket er åpent for alle som er interessert i ulike måter å skape positive samfunnsendringer på.

Meld deg inn i facebookgruppen