Skal vi ikke heie på de som investerer i fremtiden?

Foto: Margrethe Vikan Sæbø – Folkelig

 

AP vil tilby gratis SFO til alle barn i Bergen. Lederen i gårsdagens Bergens Tidende går etter min mening til motangrep på forslaget med et lite gjennomtenkt argument.

 

“Flere bør få gratis SFO. Flat sponsing fører imidlertid til at kommunen subsidierer velstående familier på lik linje med dem som faktisk trenger hjelp. Offentlige midler må brukes mer treffsikkert,” sier BT på lederplass.

Les artikkelen her: Kvalitet trumfer pris

 

Man kan ha flere jern i ilden

Det er absolutt viktig å løfte kvaliteten og kompetansen i SFO – men det trenger ikke å gå på bekostning av et universelt, gratis tilbud om SFO-plass for alle barn på 1.-4 trinn. Å sette disse tiltakene opp mot hverandre er ikke nødvendig.

 

Universelle tiltak er mer effektivt enn målrettede tiltak for individer

Når vi snakker om tiltak mot sosial ulikhet i helse, er det ikke nødvendigvis mer målretting som er det mest effektive, vi trenger begge deler. Dette er det vi i folkehelsefaget kaller et “forebyggingsparadoks”: Universelle tiltak for alle har større effekt enn målrettede tiltak for individer.

Reduksjon i foreldrebetaling for SFO har vært et godt grep for å sørge for at barn fra familier med lav sosioøkonomisk status får tilgang på samme tilbud som sine venner fra bedre kår. Og jeg er glad BT mener dette er viktig. Men jeg tror ikke et gratis tilbud om SFO er dårlig bruk av ressurser. Jeg er enig med rektor på Krohnengen skole, Per Songstad, om at det vil gjøre det mindre stigmatiserende og senke terskelen for foreldre og ikke minst barna å kunne delta i SFO på lik linje med alle andre.

Les artikkelen her: AP blar opp for gratis SFO og mat til alle.

 

SFO er en viktig folkehelsearena

SFO er en viktig og undervurdert arena som med de riktige verktøyene kan sette fokus på viktige temaer som sosialisering, vennskap, samarbeid, fysisk aktivitet og kosthold, folkehelse og livsmestring. De fleste barn som går på SFO får også gjort unna mesteparten av de daglige anbefalte 60 minutter fysisk aktivitet via SFO. SFO er derfor en ypperlig folkehelsearena med potensiale til å treffe mange barn – men da må det gjøres tilgjengelig, også for de som trenger dette tilbudet mest. Dersom det er rom for å tilby gratis SFO-plass som vil sikre at enda flere benytter seg av tilbudet, mener jeg ikke at BT kommer med gode nok argumenter for å kritisere dette forslaget.

 

Foto: Chris Aadland – Matjungelen

Matjungelen er en satsing på kvalitet i SFO

I Folkelig har vi flere gratis tilbud for SFO. Vi har nettopp satt igang en nasjonal satsing på oppdrag fra Helsedirektoratet, Matjungelen, for å løfte kompetansenivået og aktivitetstilbudet innenfor mat og bærekraft i SFO. Dette er et tilbud som ikke koster noe for hverken SFO eller kommune – nettopp fordi vi ønsker å nå ut til så mange som mulig med et helsefremmende tiltak. Det gjør vi best når det er lav terskel for å delta, for alle. Dette har alle SFO-ene i Bergen nå fått tilbud om, etter klarsignal fra skolebyråd Roger Valhammer. Det viser at det er mulig å tenke flere tanker i hodet på en gang. Både kvalitet og pris. Slik Valhammer selv sier, “Når vi nå hever kvaliteten i SFO er det naturlig at også dette tilbudet går til alle.”

 

Vi må heie på de som tør å investere for fremtiden

Folkelig er politisk nøytrale og har ikke planer om å fronte noen partier fremfor andre, men her syns vi Bergens største avis undergraver viktigheten av å investere i forebyggende tiltak for barn og unge. Sosial ulikhet er et stort folkehelseproblem, forskjellene øker, de er brutalt urettferdige, men det er mulig å gjøre noe med det. Vi burde heller heie på alle som har lyst til å bruke mer ressurser på forebygging istedenfor reparering. De som tør å investere for fremtiden.

 

 

Skal vi ikke heie på de som investerer i fremtiden?
Tagged on:                     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code