Cyclehack Bergen

Gjør Bergen til en bedre sykkelby!

Cyclehack startet som en diskusjon over en kaffekopp i Glasgow i Skotland i 2014. Diskusjonen gikk på hvilke mekanismer som kan bringe folk sammen for å finne nye løsninger på det som i dag hindrer folk fra å sykle. Slik ble ideen om å samle folk en helg for å jobbe krativt og intensivt sammen om å lage prototyper – også kalt en hack, til.

Cyclehack ble i 2014 arrangert i Glasgow, Beirut og Melbourne. I 2015 har Cyclehack spredt seg til 35 ulike byer på alle kontinenter, og Bergen er så langt eneste byen i Norge. Vi er medarrangører av Cyclehack for tredje året på rad – årets event var 15 -17.september.

 

cyclehack

Cyclehacks visjon
Cyclehacks visjon er å mobilisere kreative mennesker for å bygge ned barrierer mot sykling, i samarbeid med organisasjoner og myndigheter. Samtidig ønsker vi å bidra til å bygge en friskere, mer bærekraftig og aktiv verden. Gjennom å dele kunnskap kan vi sammen komme opp med prototyper og nye ideer knyttet til sykling og kan bygge ned barrierer mot sykling. Prinsippet er at løsninger vi kommer opp med i Bergen, også kan brukes eller videreutvikles andre steder i verden. Og motsatt – vi kan låne gode ideer fra de andre Cyclehack-byene. Måten vi gjør det på er gjennom å dele ideene på den globale nettsidens Cyclehack-katalog. Fordi “sharing is caring”!

Hva er en Cyclehack?

En cyclehack er en fysisk prototype som er ment som et forslag på løsning til en “sykkel-barriere”. Det er en idé eller en løsning på et problem knyttet til sykling, enten for mennesker som ønsker å begynne og sykle eller for de som allerede gjør det. Metoden som brukes er design thinking, en anerkjent metode for å drive frem tverrfaglig innovasjon. Man kan lage prototyper innenfor følgende områder:

  • Digital protoype
  • Event / kampanje-prototype
  • Fysisk prototype
  • Politisk/prinsipiell prototype

lego

Dersom du er nysgjerrig på årets hacks, både fra vår event i Bergen og fra resten av verden, kan du finne strålende eksempler i Cyclehack globals katalog her.

Hvem passer Cyclehack for?
Cyclehack er for alle som har lyst at vi skal sykle mer, uavhengig av om du sykler eller ikke i dag. Har du lyst å være med på en gøy event med fokus på sykkel som transportmiddel, er Cyclehack stedet for deg!

Neste Cyclehack arrangerer vi høsten 2018, følg med på www.cyclehackbergen.no om hvordan du kan involvere deg!