Matjungelen

Velkommen til

 

I MATJUNGELEN KAN BARN UTFORSKE, LEKE OG LÆRE OM MAT SOM ER BRA FOR KROPPEN OG KLODEN!

 

 

ET PILOTPROSJEKT PÅ OPPDRAG FRA HELSEDIREKTORATET

I fjor kom konsernsjef i Tine, Hanne Refsholt med idéen om at barn kunne bli «endringsagenter» og påvirke både unge og voksne til å ta bedre matvalg for kroppen og miljøet. Dette innspillet ble senere fulgt opp av helseminister Bent Høie og Gunnhild Stordalen i EAT, før Helsedirektoratet så fikk oppdraget om å utrede mulighetene rundt et slikt konsept og hvordan det kan gjennomføres som et nasjonalt kostholdstiltak.

Helsedirektoratet satte opp en arbeidsgruppe bestående av NCD-alliansen, EAT, Tine og Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst. Disse skulle komme med anbefalinger for hvordan et slikt konsept skulle utformes, med tanke på innhold, arena og aktører. SFO ble anbefalt som arena, og konseptet skulle gjennomføres i et partnerskap mellom offentlig, privat og frivillig sektor. Deretter utlyste Helsedirektoratet et anbud der et partnerskap av aktører skulle utvikle og teste dette konseptet i et pilotprosjekt i løpet av høstsemesteret 2017. Dette anbudet var det vi som vant, sammen med Høgskolen på Vestlandet og Opplysningskontoret for frukt og grønt.

 

VI SKAL SKAPE ENGASJEMENT FOR BÆREKRAFTIG MAT I SFO

Det betyr at vi frem til nyttår skal utvikle og teste Matjungelen som et konsept for barn i SFO, som skal bidra til økt engasjement for mat og miljø. Dette er noe vi allerede brenner for og jobber med for litt eldre barn på Smaksverkstedet, og vil videreføre mange av erfaringene våre fra dette prosjektet over til Matjungelen. For oss er det viktig å ikke legge ansvaret over på barna, eller at barna skal granske familiens kosthold. Vi skal heller legge vekt på at mataktivitetene som skal gjennomføres i SFO-tiden blir gøy, spennende og lærerikt, og vekker entusiasme og nysgjerrighet for mat og bærekraft hos både barn og voksne.

 

DANNER ET TVERRSEKTORIELT PARTNERSKAP

Vi er så heldige å ha fått med oss Opplysningskontoret for frukt og grønt og Høgskolen på Vestlandet i et partnerskap, og sammen med våre venner i Kolbrun Retorikk og Markant Norge  har vi nå laget et spenstig konsept med blant annet e-læring for SFO-ansatte og en rekke aktivitetsopplegg til bruk i SFO tiden. Målet er at Matjungelen skal kunne videreføres i et nasjonalt prosjekt etter pilotperioden, og skal også kunne utvides til flere arenaer og målgrupper i fremtiden.

 

 

Ta gjerne en titt på nettsidene til Matjungelen og fortell oss hva du syns!

Har du spørsmål om prosjektet?
Kontakt oss gjerne