Matjungelen

I Matjungelen kan barn utforske, leke og lære om mat som er bra for kroppen og kloden.

 

 

Matjungelen er et gratis aktivitetsprogram for SFO som skal skape engasjement og nysgjerrighet rundt matens betydning for helse og miljø for barn på SFO. Barna får oppdage en jungel av mat, de får rom til å utforske ulike råvarer og smaker, og oppleve matglede i fellesskap.

Et prosjekt på oppdrag fra Helsedirektoratet

I 2015 kom konsernsjef i Tine, Hanne Refsholt, med idéen om at barn kunne bli «endringsagenter» og påvirke både unge og voksne til å ta bedre matvalg for kroppen og miljøet. Dette innspillet ble senere fulgt opp av helseminister Bent Høie og Gunhild Stordalen i EAT, før Helsedirektoratet fikk oppdraget om å vurdere om dette kunne gjennomføres som et nasjonalt kostholdstiltak. Siden har Folkelig vunnet anbudet om å utvikle og skalere prosjektet Matjungelen, og målet er at det skal bli et landsdekkende tilbud i løpet av de neste årene. 

 

Barn som endringsagenter
Matjungelen er initiert av Helsedirektoratet, som ledd i oppfølging av Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold. Den sosiale entreprenøren Folkelig leder prosjektet i partnerskap med Opplysningskontoret for frukt og grøntHøgskulen på Vestlandet og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Prosjektleder i Matjungelen og gründer i Folkelig, Kathrine Marthinsen, arbeider aktivt for at barn skal bli gode pådrivere for bedre folkehelse.

– I Folkelig har vi jobbet lenge med å engasjere barn i mat og bærekraft. Vi ser godt at dette er temaer som opptar barn, og som de mener er viktige. De har en sterk rettferdighetssans og har stiller spørsmål ved viktige temaer knyttet til mat og miljø. Derfor er det viktig å bygge videre på engasjementet deres og gi de rom for å lære mer om disse temaene. Ofte smitter engasjementet deres over på flere i familien, og dette er med på å gjøre barna til sterke endringsagenter for en mer bærekraftig og matglad fremtid, sier prosjektlederen.

 

Barn på SFO tester krydderløypen i Matjungelen. Foto: Chris Aadland

Pilotprosjektet

I Matjungelen fikk barna en arena der de kan lære seg om mat og miljø, på en leken og utforskende måte. De skulle utforske og oppdage en jungel av mat og oppleve matglede i fellesskap. I 2017 gjorde vi innsiktsarbeid, utviklet konsept og innhold til Matjungelen og testet prosjektet på 6 pilot-SFOer på Vestlandet. Resultatene viste at det er både behov og muligheter for å gi barn en arena der de kan utvikle sitt engasjement for mat og bærekraft. På sikt kan dette være med og danne grunnlaget for en generasjon med bevisste og ansvarlige forbrukere som setter helse og miljø høyt på agendaen.  

 

Fullkornswrap blir alltid et smakfullt måltid på SFO. Foto: Chris Aadland

Fra pilotprosjekt til nasjonal satsing

Basert på de gode resultatene fra pilotprosjektet ble Matjungelen videreført og skaleres nå nasjonalt.

– Etter de positive resultatene fra pilotprosjektet, anbefalte Helsedirektoratet en videreføring av Matjungelen. Vi er glade for at arbeidet videreføres gjennom Folkelig og at enda flere barn får muligheten til å engasjere seg i, og lære om mat og måltider som er bra for kropp og klode. Matjungelen kan også være et bidrag til å styrke kvaliteten i SFO/AKS som regjeringen har uttrykt ønske om gjennom Jeløya-plattformen, forklarer Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør for avdeling barne- og ungdomshelse i Helsedirektoratet.

 

 

Barn i Matjungelen tester krydderløype. Film: Chris Aadland. Se flere videoer her.

 

Matnyttig innhold over tid

Matjungelen er laget på SFO sine premisser når det gjelder tilgjengelig plass og utstyr, begrensede budsjetter og travle hverdager. Alt materiale er tilgjengelig på nett, slik at det kan tilpasses hver enkelt SFO. Mona Olafsen ved Olsvik skole SFO har også fått nytte av kunnskapen og materialet i ettertid.

– Vi har brukt oppskrifter og ideer flere ganger. Wraps med fiskekaker for eksempel og havregrøt med bærblanding. Nå ser vi ser vi frem til enda flere ideer og gode oppskrifter.

Fra 2019 vil det være oppdaterte e-læringsmoduler, aktivitetetsopplegg for SFO og enda flere oppskrifter tilgjengelig på Matjungelens nettsider.

 

I opplegget “Jungeldulting” tegner barna mat de liker og henger opp på palmer i Matjungelen.

 

Høsten 2019 er det 115 påmeldte SFO fordelt på 31 kommuner i Norge som deltar i Matjungelen. Alt innhold ligger likevel tilgjengelig på nettsidene, klart til bruk. Alle SFO kan bruke innholdet. I november 2019 åpner Matjungelen for en ny runde med påmeldinger.

Følg gjerne Matjungelen på facebook for å få med deg siste nytt om prosjektet.

 

 

Ta gjerne en titt på nettsidene til Matjungelen og fortell oss hva du syns!

Har du spørsmål om prosjektet?
Kontakt oss