Dette gjør vi

Sosial bærekraft
Fleksible løsninger

Folkelig utvikler og implementer programmer for både offentlig og private og ideelle aktører.  Vår fagkompetanse innenfor folkehelse og sosial bærekraft gjør at vi kan tilby godt utprøvde og skreddersydde konsepter for ulike målgrupper, med stor fleksibilitet og treffsikkerhet.

I prosjekter som Smaksverkstedet og Matjungelen bruker vi mat som verktøy for å gi barn og unge sosiale og inkluderende arenaer å delta på i sitt nærmiljø. Her kan de utforske næringsrike og bærekraftig mat og oppleve matglede i fellesskap. Med Gategym bruker vi nabolaget og urbane byrom til fysisk aktivitet og gir voksne i alle aldre en lavterskel arena å være fysisk aktiv på utendørs, og møte naboene sine. Disse prosjektene er eksempler på hvordan vi jobber med å løse samfunnsutfordringer i praksis. Konseptene kan settes sammen og tilpasses på ulike måter, slik at de bidrar i tråd med nasjonale målsetninger om sosial og miljømessig bærekraft.

Urbane solsikker

Så godt som alt vi gjør er i samarbeid med andre aktører, fordi vi ser at det er disse prosjektene som har best effekt. Vi samarbeider med med både små og store organisasjoner, kommuner, bedrifter og statlige virksomheter, om alt fra små nærmiljøprosjekter til større nasjonale satsinger.

Hva kan vi gjøre sammen?

Vi har mange års erfaring med tiltaksutvikling, implementering og skalering av prosjekter med målgruppen i fokus. Derfor tilbyr vi både «plug and play» løsninger og konseptutvikling for aktører som ønsker å utvikle egne prosjekter. Det kan for eksempel være en kommune som har kartlagt utfordringer og prioritert tiltaksområder i sine handlingsplaner, og skal i gang med utvikling av prosjekter som kan løse disse utfordringene. Eller det kan være en frivillig organisasjon som skal i gang med et nytt satsingsområde eller trenger å justere på konseptene sine for å treffe målgruppen bedre.

Med private aktører kan vi være en forlengende arm av deres bærekraftssatsing. Dette er bare eksempler på hva vi kan gjøre sammen, vi er alltid nysgjerrige på nye aktører og tar gjerne en prat om hvordan vi kan samarbeide.

Ta kontakt på post@folkelig.no