Om oss

Folkelig header
Vi er Folkelig

Folkelig er en sosial entreprenør som utvikler verktøy for lokalt og nasjonalt folkehelsearbeid. Målet er å redusere sosiale ulikheter i helse og skape inkluderende og bærekraftige lokalsamfunn. Vi bruker ofte mat som verktøy for å skape sosiale mestringsarenaer for barn og unge, og har flere landsdekkende prosjekter som bl.a. Smaksverkstedet og Matjungelen.

Samarbeid på tvers

Vi trives best i prosjekter med andre aktører, og liker å samskape om nye og lekne løsninger på samfunnsutfordringer. Derfor samarbeider vi gjerne med aktører fra både offentlig, privat og ideell sektor. Vi jobber med alt fra store og langsiktige nasjonale satsinger til lokale nærmiljøprosjekter.

Sosiale entreprenører 

Folkelig er en sosial entreprenør og et ideelt AS. Det betyr at ingen aksjonærer kan ta ut utbytte. Eventuelt overskudd reinvesteres i bedriftens prosjekter. Folkelig ble startet av gründeren Kathrine Marthinsen i 2013 og vi har kontor i Bergen og Oslo. 

Hør mer om Folkelig og arbeidet vi gjør i podcastserien Impact Cast

Lekne løsninger på viktige samfunnsutfordringer

Vår kjernevirksomhet handler om å løse konkrete samfunnsutfordringer og vi dekker mange av FNs bærekraftsmål gjennom aktivitetene våre.

Gjennom prosjektene våre gir vi barn og unge kunnskap, engasjement og praktiske erfaringer om en helsefremmende og miljøvennlig livsstil. Dette engasjementet gjør bar til endringsagenter som også påvirker andre rundt seg til å ta bedre valg for kroppen og kloden. Vi gir kompetanseheving til skoler og barnehager og jobber aktivt med å utjevne sosiale helseforskjeller. Alle aktiviteter vi utvikler skal være tilgjengelig for barn og unge og deres familier uavhengig av sosioøkonomisk status.

Folkelig leverer også på prosjekter for bærekraftig byutvikling. Vi jobber blant annet for å fremme inkludering, mangfold og deltakelse og aktiv bruk av nabolagets urbane områder.

Effekten av disse løsningene blir større når vi er flere aktører som samarbeider og kan bidra med ulike ressurser inn i prosjektene. Så godt som alle prosjektene våre er tuftet på samarbeid rundt felles mål med aktører fra ulike sektorer.

Les mer om våre løsninger her.