Om oss

Folkelig header
Vi er Folkelig

Folkelig er en sosial entreprenør som utvikler verktøy for lokalt og nasjonalt folkehelsearbeid. Målet er å redusere sosiale ulikheter i helse og skape inkluderende og bærekraftige lokalsamfunn. Vi bruker ofte mat som verktøy for å skape sosiale mestringsarenaer for barn og unge, og har flere landsdekkende prosjekter som bl.a. Smaksverkstedet og Matjungelen.

Samarbeid på tvers

Vi trives best i prosjekter med andre aktører, og liker å samskape om nye og lekne løsninger på samfunnsutfordringer. Derfor samarbeider vi gjerne med aktører fra både offentlig, privat og ideell sektor. Vi jobber med alt fra store og langsiktige nasjonale satsinger til lokale nærmiljøprosjekter.

Sosiale entreprenører 

Folkelig er en sosial entreprenør og et ideelt AS. Det betyr at ingen aksjonærer kan ta ut utbytte. Eventuelt overskudd reinvesteres i bedriftens prosjekter. Folkelig ble startet av gründeren Kathrine Marthinsen i 2013 og vi har kontor i Bergen og Oslo. 

Hør mer om Folkelig og arbeidet vi gjør i podcastserien Impact Cast

Lekne løsninger på viktige samfunnsutfordringer

Vår kjernevirksomhet handler om å løse konkrete samfunnsutfordringer og vi dekker mange av FNs bærekraftsmål gjennom aktivitetene våre.

Gjennom prosjektene våre gir vi barn og unge kunnskap, engasjement og praktiske erfaringer om en helsefremmende og miljøvennlig livsstil. Dette engasjementet gjør bar til endringsagenter som også påvirker andre rundt seg til å ta bedre valg for kroppen og kloden. Vi gir kompetanseheving til skoler og barnehager og jobber aktivt med å utjevne sosiale helseforskjeller. Alle aktiviteter vi utvikler skal være tilgjengelig for barn og unge og deres familier uavhengig av sosioøkonomisk status.

Folkelig leverer også på prosjekter for bærekraftig byutvikling. Vi jobber blant annet for å fremme inkludering, mangfold og deltakelse og aktiv bruk av nabolagets urbane områder.

Effekten av disse løsningene blir større når vi er flere aktører som samarbeider og kan bidra med ulike ressurser inn i prosjektene. Så godt som alle prosjektene våre er tuftet på samarbeid rundt felles mål med aktører fra ulike sektorer.

Les mer om våre løsninger her.

Ett stykk team som har gledet seg til å kunne samles, og ikke bare for å posere med utsikt over Bergen! Vi skal legge strategien for de neste årene og både TV-program og internasjonale prosjekter har vært på blokka allerede før middag. Nok overtenning til å sette fart på folkehelsearbeidet med nytenkning og nye samarbeid. 😁🤩

#folkelig #folkeligefolk #folkehelse #sosent #sosialentreprenør

66 4

Vi inngår samarbeid med @mills_as! Med denne gjengen på laget kan vi nå ut til enda flere barn og unge med leken læring om næringsrik og bærekraftig mat, gjennom aktivitetsprogrammet @matjungelen

Ernæringsrådgiver Miriam Iuell Dahl i Mills sier at Folkeligs verdier passer veldig godt inn i Mills bærekraftstrategi, hvor folkehelse og sunnere mat står i sentrum.

– Vi har fulgt med på Folkeligs arbeid over flere år, og er skikkelig imponert. Vi liker at læring skjer gjennom lekne løsninger med utgangspunkt i matglede.

Daglig leder i Folkelig, Kathrine Marthinsen er glad for å ha fått med seg Mills på laget.

– Det betyr at vi virkelig kan løfte arbeidet for næringsrik og bærekraftig mat. Mills har lenge vært i førersetet når det gjelder helse og bærekraft, og deler vårt engasjement for å gi barn en matglad fremtid. Det blir veldig spennende og jeg gleder meg til å se hva vi kan få til i fellesskap!

#folkelig #matglede #matjungelen #sdg #bærekraft #ernæring

57 3