VI ER FOLKELIG


Folkelig er en sosial entreprenør som utvikler og implementerer løsninger for lokalt og nasjonalt folkehelsearbeid. Vårt mål er å redusere sosial ulikhet i helse og skape inkluderende og bærekraftige lokalsamfunn. Vi bruker ofte mat som verktøy for å skape sosiale mestringsarenaer for barn og unge, og har flere landsdekkende prosjekter som involverer både offentlige, private og ideelle aktører. Med aktivitetsprogrammene Smaksverkstedet og Matjungelen gir vi matglede og matkompetanse til flere titalls tusen barn over hele landet.
 LØSNINGER

Smaksverkstedet

Smaksverkstedet er et aktivitetsprogram som skaper matglede og gir matkompetanse til barn og unge. Smaksverkstedet er en sosial arena i barnas nærmiljø der de lærer seg å lage næringsrik og bærekraftig mat, med rom for å improvisere og utforske nye råvarer og smaker.

Matjungelen

Matjungelen er ativitetsprogram for barnehage og SFO der barn kan leke og lære om mat som er bra for kroppen og kloden. Prosjektet drives på oppdrag fra Helsedirektoratet og er et ledd i oppfølging av Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold.

Gategym

Gategym er leken og lavterskel utetrening i nabolaget. Vi lærer opp lokale instruktører i å lede utetrening i sitt eget nabolag, med to enkle mål – få folk ut i aktivitet, og bli kjent med naboene samtidig.

Vil du samarbeide med oss? Ta kontakt