VI ER FOLKELIG


Folkelig er en sosial entreprenør som utvikler og implementerer løsninger for lokalt og nasjonalt folkehelsearbeid. Vårt mål er å redusere sosial ulikhet i helse og skape inkluderende og bærekraftige lokalsamfunn. Vi bruker ofte mat som verktøy for å skape sosiale mestringsarenaer for barn og unge. Med aktivitetsprogrammene Smaksverkstedet og Matjungelen gir vi matglede og matkompetanse til flere titalls tusen barn over hele landet.
 LØSNINGER

Smaksverkstedet

Smaksverkstedet er et aktivitetsprogram hvor barn og unge kan utforske næringsrik og bærekraftig mat, og oppleve matglede i fellesskap. Vi lærer opp lokale instruktører som også er med og skaper en sosial arena i barnas nærmiljø.

Matjungelen

Matjungelen er aktivitetsprogram for barnehage og SFO der barn kan leke og lære om mat som er bra for kroppen og kloden. Matjungelen drives på oppdrag fra Helsedirektoratet og er også forankret hos Utdanningsdirektoratet.

Gategym

Gategym er leken og lavterskel utetrening i nabolaget. Vi lærer opp lokale instruktører i å lede utetrening i sitt eget nabolag, med to enkle mål – få folk ut i aktivitet, og bli kjent med naboene samtidig.

Vil du samarbeide med oss? Ta kontakt