Gategym

Gategym

Gategym er et lavterskeltilbud for deg som vil trene utendørs i ditt eget nærmiljø.

Vi startet Gategym i mars 2014, i samarbeid med Bærekraftige Liv på Nordnes. Gategym er nå en organisasjon med nabolagstreninger på ulike steder, først og fremst rundt Bergen. 

Gategym gjør det enklere å bruke byrommet og nærmiljøet til fysisk aktivitet, sammen med andre. 

Gategym legger opp til lekpreget og varierte øvelser for styrke og kondisjon, med mulighet for å tilpasse intensitet til egen form. Vi lærer opp lokale instruktører i å lede aktiviteter i sitt eget nabolag, og samarbeider med både offentlige, frivillige og private aktører om å lage liv i nabolaget.

Les mer på www.gategym.no 
Gategym_ny logo_rgb 

//