Om oss

Vi er Folkelig

Folkelig er en sosial entreprenør som utvikler verktøy for lokalt og nasjonalt folkehelsearbeid. Målet er å redusere sosiale ulikheter i helse, og skape sosiale møteplasser og inkluderende og bærekraftige lokalsamfunn. Vi trives best i prosjekter med andre aktører, og liker å samskape om nye og lekne løsninger på samfunnsutfordringer. Derfor samarbeider vi gjerne med aktører fra både offentlig, privat og ideell sektor, om alt fra store nasjonale satsinger til mindre nærmiljøtiltak.

Folkelig er et ideelt AS. Det betyr at ingen aksjonærer kan ta ut utbytte og eventuelt overskudd reinvesteres i bedriftens prosjekter. Folkelig ble startet av gründeren Kathrine Marthinsen i 2013 og vi har kontor i Bergen og Oslo. Som sosial entreprenør er Folkelig en aktør med en nyskapende innfallsvinkel til hvordan vi løser samfunnsutfordringer og har mål om å være både sosialt, miljømessig og økonomisk bærekraftig virksomhet. Dette er vi også opptatt av å måle.

Lekne løsninger på viktige samfunnsutfordringer

Folkeligs kjernevirksomhet handler om å løse konkrete samfunnsutfordringer og vi dekker mange av FNs bærekraftsmål gjennom aktivitetene våre. Vi gir barn og unge kunnskap og praktiske erfaringer om en helsefremmende og miljøvennlig livsstil og engasjerer unge til å bli endringsagenter som også påvirker andre rundt seg til å ta bedre valg for kroppen og kloden. Vi gir også kompetanseheving til skoler og barnehager og jobber aktivt med å utjevne sosiale helseforskjeller ved å tilby aktiviteter for barn og unge og deres familier uavhengig av sosioøkonomisk status. Vi leverer på prosjekter for bærekraftig byutvikling for å blant annet fremme inkludering, mangfold og deltakelse og aktiv bruk av nabolagets urbane områder. Effekten av disse løsningene blir større når vi er flere aktører som samarbeider og kan bidra med ulike ressurser inn i prosjektene. Så godt som alle prosjektene våre er tuftet på samarbeid med aktører fra ulike sektorer, og vi har god erfaring med samskaping rundt felles mål og verdier.