Om oss

Dette er Folkelig

Folkelig består av et lite team med stor driv for å redusere sosial ulikhet i helse, og å skape inkluderende og lekne nærmiljø der folk møtes og trives. Vi utvikler, drifter og skalerer folkehelsetiltak for langsiktig effekt, for offentlige, frivillige og private aktører. Med oss på laget har vi en stadig voksende gjeng frivillige og deltidsansatte fra flere ulike fagfelt, som vi involverer i prosjektene våre etter behov.

Folkelig er et ideelt AS som ble startet av Kathrine Marthinsen i 2012 og har kontor i Bergen. Som sosial entreprenør er Folkelig en aktør med en nyskapende innfallsvinkel til hvordan vi løser samfunnsutfordringer og har mål om å være både sosialt, miljømessig og økonomisk bærekraftig virksomhet. Dette er vi også opptatt av å måle.

 

Slik jobber vi

Med folkehelse som utgangspunkt jobber vi helsefremmende og forebyggende, med alt fra kosthold, fysisk aktivitet, sosiale møteplasser, bærekraft, byutvikling og livsmestring. Uansett fokus er det viktig at det vi setter til verks er lavterskel, inkluderende og tilgjengelig for alle. Det skal være folkelig å ta vare på helsa!

Med prosjekter som Smaksverkstedet og Matjungelen fokuserer vi på å gi barn og unge en arena i sitt nærmiljø der de kan eksperimentere og lære om mat som er bra for kroppen og kloden. Med Gategym bruker vi nabolaget og urbane byrom til fysisk aktivitet og gir voksne i alle aldre en lavterskel arena å være fysisk aktiv på utendørs, og møte naboene sine. Vi ønsker at andre også skal tenke nytt om hvordan vi skaper bedre folkehelse og løser floker i samfunnet. Derfor driver vi også workshops og innovasjonscamper, og bidrar gjerne med vår kompetanse til rådgivning og konseptutvikling for de som starter egne prosjekter.

 

Samarbeid

Nesten alt vi gjør er et samarbeid med andre, fordi vi vet at dette har god effekt. Vi samarbeider med med både små og store organisasjoner, kommuner, bedrifter og statlige virksomheter, om alt fra små nærmiljøprosjekter til nasjonale satsinger.

Vil du samarbeide med oss? Ta kontakt.

 

Styret

Vi er veldig stolt av å ha et dyktig og engasjert styre med bred kompetanse og erfaring.

 

Kathrine Marthinsen   |   Mona Bjelland   |   Tor Olav Gabrielsen  |   Kia Klavenes